El Corpus (1950-2011)

Presentació fotografies del Corpus i guarniment dels carrers.
Anys 1950-2011

Imatges cedides per: Montserrat Alabart, Leonor Cervelló i Irene Franquet.