Com participar-hi

CONDICIONS DE PUBLICACIÓ

Els treballs han de ser originals i no tenir compromesos els drets de publicació. Els autors/es seran responsables de l’autoria de les obres. No es publicaran aquels treballs que es considerin denigrants, despectius, ofensius i que no compleixin les següents condicions:

Les obres s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça: amicsderibaroja@gmail.com incloent-hi:

 1. Dades personals de l’autor o autora i retrat de mides 120px x 120px
 2. Dades de contacte (e-mail)
 3. Títol de l’obra 
 4. Autorització per a la publicació de l’obra 

Per a la secció de Fotografia, a més a més dels punts anteriors:

 • Les imatges han de tenir un pes màxim de 1 Mb i format  .JPG
 • Tipus de càmera i objectiu emprat.
 • Tipus de revelat emprat:  
  • Ajust; si s’han fet modificacions totals a la imatge.
  • Retoc; si les modificacions introduïdes són parcials.
 • Autoria: L’autor acceptará que totes les fotografies signades pasaran a tenir la llicència [ Creative Commons: Attribution (by) ]. Es a dir, que es podran fer servir sempre que s’esmenti l’autoria de l’obra. 

Es valorarà, a més de la qualitat de les obres, principalment la creativitat, la sensibilitat i la correcció.

Tots els comentaris publicats en aquest blog són responsabilitat dels seus autors/es. Seran esborrats sense previ avís tots els comentaris amb contingut denigrant o despectiu.

Aquest Blog es fa sense cap afany de lucre, amb l’única finalitat de donar a conèixer i fomentar l’expressió artística i cultural de la gent que estima el poble.

Privacitat. Les dades dels autors/es es tractaran d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades Personals, i serviran única i exclusivament per acompanyar la publicació.  D’acord amb allò que preveu l’article 11 de l’LOPD, pel fet d’emplenar el formulari de registre els autors/es atorguen el seu consentiment en aquest sentit.