Signes identitaris del poble 1

Presentació de la guia núm.1 dels Signes identitaris del poble.

Realitzada per: Oriol Bladé i Antoni Bladé