Signes identitaris del poble 2

Presentació de la guia núm.2 dels Signes identitaris del poble.

Realitzada per: Oriol Bladé i Antoni Bladé