Nota informativa – Prensa (08/01/2015)

Nota informatica del Diari de Tarragona amb data 08/01/2015.