EL NOSTRE PATRIMONI


Benvolguts Amics de Riba-roja, que compartim l’estima pel nostre poble i l’estima del seu patrimoni rural.

Disculpeu la tardança en aquesta resposta que preten resumir els temes que varem tractar el passat 22 d’agost.

Primer agrair als asistents la seva participació i aportació de idees, tan amb la seva presencia com com aquells que volien estar presents pero no els va ser possible per alguna raó i que també ens han deixat en algun moment els seus comentaris.

La veritat es que varem sortir tots ben contents de la reunió, amb un grup de 15 persones, amb ganes de treballar demostrades ja podem fer algunes coses.

– Es va parlar de si e considerava interessant portar d’una manera “mes seriosa” aquest tema del patrimoni i d’Amics de Riba-roja, la resposta va ser unànime de que si que per suposat val la pena invertir i canalitzar els nostres esforços, esta molt be.
– A pesar de valorar positivament el continuar treballant i fer-ho el mes seriosament possible, en contrapartida es va desestima la idea de crear cap mena de associació al respecte, senzillament per la burocràcia que avui en dia comporte qualsevol mena de organització.
– varem comentar que Toni Lanzas, que està portant el tema de co-working a Riba-roja, s’ha ofert a fer una presentació sobre els forns d’oli de ginebre que podrem mostrar a qualsevol lloc i tambe mostrar-ho alli mateix als possibles visitans del poble que mostrin un interes per aquest tema, Toni també ha tingut la bona idea de fer un petit triptic, 2-3 pagines, explicant que es l’oli de ginebre i els forns de Riba-roja on s’elaborava desde fa mes de 250 anys segons conste en escriptura de 1.789 referenciada al llibre sobre Riba-roja d’Ebre de la estimada Dolors Cabré.

A pesar que el tema de patrimoni es molt extens i tenim la sort de tenir de tot : pou de gel, senies, bases, cadolles, bassots, forns de pa, forns de cals, forns de guix, a la reunió ens varem centrar quasi exclusivament en els forns d’oli de ginebre per ser un fet diferencial respecte altres poblacions de Catalunya per les seves dimensions i per la seva quantitat.
 – es va parlar de la importància de fer difusió a nivell escolar contactant tan amb l’APA com amb la direcció del col•legi sant Agustí i l’institut de Flix.
Ja s’ha parlat varies vegades amb algun catedràtic de antropologia i arqueologia proposant de fer o be una tesis o algun treball sobre el forns per part de algun alumne.
Una idea genial, sorgida fora de la reunió, es la de intentar fer una mena de acord entre l’ajuntament i alguna universitat i fer un camp de treball a Riba-roja sobre aquests forns d’oli de ginebre, d’on extraurem tota la informació científica necessària.
– va sorgir amb força il•lusió, la necessitat de fer una petita demostració de la elaboració de aquest oli de ginebre, posant data i tot, Santa Madrona 2.017, si es va a la ermita el diumenge dia 12, la demostració es podria fer el dissabte 11. Un lloc on es podria portar a terme es a la zona de la Garita, ja te unes petites, pero mes que suficients lliseres de roca i te alguns ginebres pel voltant de complement didàctic, tambe hi ha una area recreativa amb taules i aigua per si es fes un esmorzar complementari. També hi ha un altra idea a valorar de fer aquesta demostració, en altres edicions, a la plaça de la Església, sobre una una llisera prefabricada amb morter.
Per poguer fer aquesta demostració al 11 de març abans hem de fer, a portes tancades, una prova previa, que es pot fer al mateix lloc. Ja tenim voluntaris per recollir soques de ginebre, aixi com el bidó corresponent, llenya, preparació de la llisera per posar a sobre el bidó així com els canals de recollida i el conducte de sortida cap a la pila . La data per fer aquesta proba podrie ser el cap de setmana de Tots Sants.
– es va dir de fer una nova excursió en busca de un nou forn cap a la zona dels Escambrons, vall de bus, es va parlar de fer-ho el cap de setmana de Tots Sants, s’ha de concretar i coordinar amb la demostració de elaborar l’oli.
– es va parlar de fer alguns circuits, inicialment deiem mono-temàtic (forns d’oli de ginebre) pero despres es va considerar mes interessant per al gran públic fer circuits que lliguen varios temes i llocs : per exemple La Garita, forns de oli de ginebre Serení – Maquis a la Modorra o be ermita Santa Madrona – Pou de gel- pou de ca Manolo, un altre seria ermita de Berrús – trinxeres batalla del Ebre – forns de oli de ginebre de Balances i Rosildo, …… aquet tema s’ha de treballar conjuntament amb l’ajuntament concretament amb el regidor Josep Maria Piñol que ja hi esta treballant.
– dintre de la importància de fer divulgació es va parlar de contactar amb el CERE, amb el museu de les Terres del Ebre, Institut Ramon Muntaner…. ho intentarem en els propers mesos.
– a nivell de demanar subvencions i degut que al ser cap associació no podrem optar a cap directament, es va dir que en cada cas i segons el tipo de ajuda es solicitarà de tramitar-ho a traves de altres organismes com pot ser ajuntament, ADF, CERE, ……

Agrair a tots el vostre interes, corregiu si m’he deixat algo o be ho he interpretat de manera errònia.
Transmeteu, si us plau, aquest missatge a les persones que poden estar interessades i que de moment no estan en aquesta llista

Salutacions
Josep Aguilà