Les trinxeres de Berrús. (Vídeo)

Presentació vídeo de part de la série “La Batalla del Ebro”; Les trinxeres de Berrús.