20 Anys de Foc dels Figots Satànics

20 anys de foc dels Figots Satànics.

Reportatge fotogràfica a càrrec de: Antoni Bladé i Recha.