Pintura. Josep Pinazo

Presentació fotografies de l’obra de Josep Pinazo.

Aportacions de: Joan Adell i Josep Aguilá.