Les banderoles penjades als balcons

Presentació del poema en honor a les banderoles exposades en la cel·lebració de la festa “Poesia des de els balcons” del 2013

Creació de: Josep Aguilá i Alabart