Signes identitaris del poble 3

Presentació de la guia núm.3 del Signes identitaris del poble.

Realitzada per: Oriol Bladé i Antoni Bladé