Signes identitaris del poble 4

Presentació de la guia núm.4 dels Signes identitaris del poble. 
Amb ella donem per acabat l’objectiu proposat ara fa un any: donar a coneixer aquells trets característics del nostre poble, que pel seu petit tamany o la seva ubicació, solen passar desapercebuts per alguns.
Els hem agrupat en 4 circuits per tal que el recorregut tingui un inici i fi en el lloc més representatiu del poble: la Plaça de l’Església.

Desconeixem els noms d’algunes cases, per tant, agrairem els pertinents aclariments.

Oriol Bladé i Antoni Bladé.