El simbolisme constructiu del temple

Presentaciódel treball de recerca “El Simbolisme Constructiu Del Temple Cristià”

Realitzat per: Antoni Bladé Recha.