Retall del diari sobre Berrús (2 de maig 1970)

Presentació la retall del diari “El correo catalán” del 2 de maig 1970