Pregó Festa Major 2015

Presentació del pregó de la Festa Major 2015, a càrrec d’Antoni Bladé i Recha.