Banda musical LA JUVENTUD (1915)

Presentació fotografia de la BANDA LA JUVENTUD de l’any 1915

El senyor que toca el bombo es deia Valero Arbolí. Dels altres no en sabem els noms encara.

Imatge aportada per: Maria Teresa Martinez de Irujo.