Flora del terme

Galeria de fotografies sobre la flora de l’entorn del poble.