Lo riu

Presentació fotografies del riu Ebre.

Aportades per: Oriol Bladé i Antoni Bladé.