Els ocells del terme

Presentació fotografies d’ocells de la zona. Seleccionades per Josep Aguilà i Antoni Bladé, i segons l’Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002, amb el (%) d’abundància de l’especie, el qual reflecteix la probabilitat (de 0 a 100%) de detectar l’espècie durant el període reproductor en cada quadrat UTM 1×1 km amb un esforç de mostreig de dues hores de cens.

Ocell qui t’ha mort

la llosa parada

no haguessis anat

a menjat l’alada

Nota d’agraïment: algunes d’aquestes imatges han estat extretes d’internet sense poder conèixer la font ni l’autor. És per això que si algun autor no estigués d’acord en la seva publicació en aquest blog, preguem s’adreci a amicsderibaroja@gmail.com.